Security Operations Center novej generácie ako služba

Služba MDR+ je založená na
kompetencie.
Nie línie a príručky.
SOC360 je

VÁŠ BEZPEČNOSTNÝ TÍM PROAKTÍVNA REAKCIA RIADENÁ DETEKCIA RIADENÁ REAKCIA REAKCIA NA INCIDENT RIADENÉ VYHĽADÁVANIE HROZIEB POSÚDENIE POVRCHU ÚTOKU SKENOVANIE ZRANITEĽNOSTÍ SPRÁVA ZRANITEĽNOSTÍ RIADENÁ BEZPEČNOSŤ SPRAVOVANÝ SIEM

BEZ investícií

Postaráme sa o kybernetickú bezpečnosť vašej spoločnosti, aby ste samohli sústrediť napodnikanie.  

Na základe expertov na kybernetickú bezpečnosť, umelej inteligencie, overených procesov a účinných technológií poskytujeme BEZ INVESTÍCIE okamžitú ochranu pre podniky a spoločnosti, ako aj podporu a úľavu pre bezpečnostné tímy, okrem iného prostredníctvom. proaktívne monitorovanie, analýza udalostí a reakcia na incidenty.
Zastavíme zlých ľudí, kým ste na svojej misii.

Kybernetické hrozby v číslach

€150 000

Priemerná hodnota výkupného zaplateného pri útokoch ransomvéru

85%

Zdroje spoločnosti sú v elektronickej podobe

20 MILIÁRD DOLÁROV

Straty, ktoré vznikli spoločnostiam na celom svete len v dôsledku útokov Ransmoware v roku 2022

Zistite to

Čo nás odlišuje?

Vzdelávací program autora

Analytici SOC360 venujú každý deň 30 % svojho času v rámci svojich pracovných povinností zlepšovaniu kompetencií prostredníctvom vlastného vzdelávacieho programu, ktorý využíva komerčné zdroje znalostí a školiace prostredia. Tento čas je zahrnutý v rozvrhu a personálnom obsadení zmeny.

Špecializovaný tím analytikov

Sme neustále v pohotovosti. SOC360je tím, ktorý sa ven uje výlučne činnostiam súvisiacim s riešením bezpečnostných incidentov.

Dostupnosť 24x7

Náš tím pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo vyhradenej, bezpečnej miestnosti vybavenej špeciálnymi pracovnými stanicami. Zaručujeme bezpečnosť a súkromie vašich údajov. Pracovné stanice a systémy SOC360zostávajú izolované od ostatných sietí a ich rozhrania úložísk sú uzamknuté.

Vyhradená infraštruktúra

SOC360vyhradenú infraštruktúru IKT, ktorá sa používa výlučne na riešenie incidentov.

Krížová kontrola udalostí

V našich procesoch výberu incidentov, analýzy incidentov a proaktívnej detekcie hrozieb využívame krížovú kontrolu informácií z bezpečnostných systémov v súlade s Gartner SOC Visibility TiradMDR, NTA, SIEM).

Permanentné situačné povedomie

Neustále si udržiavame situačné povedomie o chránených sieťach, kritickosti aktív a ich vplyve na podnikanie, aby sme zabezpečili, že proces riešenia incidentov zohľadňuje kontext organizácie.

Bezpečnostné systémy zahrnuté v predplatnom služby

V rámci platformy SOC360 poskytujeme všetky nástroje potrebné na úspešné plnenie úloh SOC. Používame špičkové komerčné nástroje a open-source projekty integrované naším tímom.

Integrácia so zákazníckymi systémami

Platformu SOC360 je možné integrovať s bezpečnostnými riešeniami zákazníkov, čím sa v prípade potreby vyplnia medzery vo viditeľnosti alebo sa zabezpečí úplné pokrytie potrieb detekcie hrozieb pre organizácie, ktoré nemajú vlastné systémy.

Špecializovaný tútor

Každému klientovi je k dispozícii projektový manažér, ktorý je zodpovedný za vysokú kvalitu služieb a je hlavným kontaktným bodom.

Vybrané najlepšie technológie

Pracujeme a spravujeme aj s platformami kybernetickej bezpečnosti, ako sú Microsoft Security Suite, Microsoft Defender, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Sentinel, Check Point, CrowdStrike, Carbon Black, SPLUNK, ESET a mnohé ďalšie.

Pozrite si

Vaše výhody

FINANČNÉ

BUSINESS

OPERATÍVNE

Čas na

Kontakt

SOC360 Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Varšava
NIP 5272645676 | KRS 0000374521
REGON 142747022

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.