Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu www.soc360.io.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka SOC360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374521, posiadającą numer NIP 5272645676, zwaną dalej „Administratorem”.

 

 1. Cele przetwarzania:

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, dla celów marketingowych, przekazywania informacji handlowych dotyczących nowych usług bądź produktów.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane na czas wykonywania omówionych celów i związanych z nimi czynności oraz 10 lat po ich zakończeniu. W wypadku, gdy obowiązkiem Administratora, wynikającym z przepisów prawa, jest przechowywanie danych przez okres dłuższy, będą one zgodnie z nimi zachowane. Po określonym czasie dane zostaną usunięte.

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. imię
 2. nazwisko
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu

 

 1. Prawa związane z danymi osobowymi

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres : SOC360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: …….albo pisemnie lub osobiście w naszych oddziałach. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 1. Dodatkowe informacje

Twoje dane nie podlegają przekazywaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Administrator podejmuje wszelkie konieczne działania w celu ochrony Twoich danych osobowych. Na bieżąco analizujemy ryzyko i upewniamy się, że udostępnione nam dane są bezpieczne. Dostęp do Twoich danych mają jedynie uprawnieni pracownicy, którzy operują nimi jedynie w celach wykonania niezbędnych zadań.

 

Analizujemy politykę prywatności i zgodnie  z potrzebami aktualizujemy. Aktualna wersja polityki obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.